VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Финансиска поддршка и за земјоделските задруги

Сите земјоделски задруги кои ги исполнуваат условите може да конкурираат за добивање на финансиски средства во проектот на ЕУ-„Поддршка за развој на земјоделски задруги“ за 2020 година


Развојот на земјоделските задруги ќе се финансира со нов проект, со чија помош ќе се овозможи развој кај овие деловни субјекти. Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните регистри на земјоделски задруги во периодот од 30.6.2018 г. до крајниот рок на овој повик и кои се во согласност со останатите критериуми на овој повик.
Инструкциите и обрасците за аплицирање можат да се подигнат во просториите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) на ул. Никола Парапунов бр. 41а, 1060 Скопје.

Инструкциите и обрасците за аплицирање се достапни и во електронска форма на следнава веб-страница www.zadrugi.mk.
Рокот за пристигнување на пријавите е 31.3.2020 г. до 16.00 часот.
Заинтересираните земјоделски задруги за учество во повикот (апликанти) треба да поднесат пополнети и потпишани пријави во оригинал. Пријавите треба да пристигнат во наведениот рок на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија ул. „Никола Парапунов“ бр. 41а, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 1/ЗАМ/2020“.

Апликантите се единствено одговорни за подготовката и поднесувањето на апликациите и регистрирањето на земјоделската задруга. Заинтересираните апликанти можат да побараат и техничка поддршка за подготовка на деловен (бизнис) план и за регистрација на земјоделска задруга. Барањето за техничка поддршка треба да се поднесе најдоцна до 10.3.2020 година на следнава адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија ул. „Никола Парапунов“ бр. 41а, 1060 Скопје.
Оваа постапка за избор се спроведува во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија (ЕУ), а спроведуван од CARE Германија/Луксембург и Македонската развојна фондација за претпријатија.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!