Македонија

Со новиот сет мерки, се вложуваат 76,1 милиони евра за земјоделството

Со новиот трет пакет мерки за надминување на последиците од КОВИД -19, Владата на Република Северна Македонија ги поддржува земјоделците и развојот на земјоделството, за нови приходи од плодната македонска земја, рече вчера теничкиот премиер Оливер Спасовски

Со новиот трет пакет мерки за надминување на последиците од КОВИД -19, Владата на Република Северна Македонија ги поддржува земјоделците и развојот на земјоделството, за нови приходи од плодната македонска земја. Со новиот сет мерки се вложуваат 76,1 милиони евра за поддршка и развој на земјоделството:

– 5 милиони евра за поволни кредити преку Развојната банка на Северна Македонија, за микро, мали и средни претпријатија кои вршат примарно земјоделско производство, преработка и извоз на примарни и преработени земјоделски производи.

–50% поддршка за покривање на трошоците за зелена нафта

–3.5 милиони евра поддршка за преработувачите на грозје и за винарниците за производство на алкохолен дестилат

–Јавно приватни партнерства во секторот лозарство и тутун, за производство на преработки од тутун и грозје, за уште посилен развој на овие извозноориентирани сектори

–Долгогодишен закуп на пасишта

–Ставање во функција на целокупното земјоделско земјиште, преку окрупнување на парцелите

–Финансирање на стартап фарми и винарии

–Проект “Модернизација на земјоделството” – 50 милиони евра преку Светска Банка.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC