Македонија

Со заштита на природата и животните до здрава храна

Проектот финансиран од Европската Унија „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан“ го предводи конзорциум од партнерски организации од Србија, Црна Гора, Косово, Албанија и Северна Македонија

Изминатиот викенд во Зрењанин, Република Србија, се одржа првата регионална конференција за заштита на биодиверзитетот и благосостојбата на животните во земјоделските региони, „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан“. На дводневната конференција на која учествувале преставници од јавните институции, цивилното општество, академската заедница и медиумите, од земјите на Западен Балкан, се преставени примери на добри практики во земјоделието кои ги заштитуваат природните ресурси, дивиот свет и благосостојбата на домашните животни, со што се обезбедува здрава средина за производство на храна.

Овој голем регионален проект започна пред четири години, со цел зајакнување на капацитетите на цивилното општество во соработка со државните институции и науката, кои сакаат да ја променат реалноста во областа на земјоделското производство. Со размена на искуството, знаењето и креирањето политики за заштита на природата во земјоделскиот сектор на регионално ниво, може да се постигне многу.

Земјите од регионот се многу слични не само по менталитет, природните опкружувања, туку и по проблемите кои ги мачат земјоделците. Како што беше речено, платформата ќе продолжи да функционира и по завршувањето на овој проект. Целтта е 30 отсто од неискористената територија на Балканот, да се претвори во земјоделско земјиште со висока вредност што значи обезбедување на здрава и безбедна храна за сите. Проектот е финансиран од Европската Унија.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC