Македонија

Препораки на СЗО за заштита од корона вирусот

Агенцијата за храна и ветеринарство како иституција надлежна за безбедноста на храната, здравствената заштита и благосостојба на животните, а со тоа и за заштита на здравјето на граѓаните упатува апел за максимално почитување на препораките од Светската здравствена организација – СЗО, за заштита од корона вирусот

Со цел да се спречи појава и ширење на корона вирусот и во нашата земја препораките на СЗО по кои постапува Агенцијата за храна и ветеринарство се следниве. Бидејќи станува збор за зооноза, болест која може да се пренесе и преку контакт со животни и производи од животинско потекло, АХВ во координација со Ветеринарната комора на Република Северна Македонија, ги информира и упати апел до ветеринарните друштва за максимално почитување и информирање и на граѓаните за препораките за заштита од можна појава и пренесување на Корона вирусот и преку животните и храната од животинско потекло.

СЗО апелира да се избегнува незаштитен контакт со домашни или диви животни, храната од животинско потекло темелно термички да се обработи при подготовката, да се користат различни садови и ножеви при подготовка и сечкање на сирова и зготвена храна, рацете да се мијат после секој контакт со различните видови храна ( сирова или зготвена). При работа со животни да се носат заштитни ракавици и маски, а работната облека секојдневно да се преслекува и пере.
Задолжително да се мијат рацете при контакт со животни и храна од животинско потекло, а треба и да избегнува и конаткт со болни животни, расипано месо, отпадоци и отпадни материи.

Личната хигиена и миењето на рацете, избегнувањето на контакт со лица кои имаат симптиоми на настинка или вирус исто така се дел од примарните препораки на СЗО за спречување на појава и ширење на корона вирусот.


Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC