VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

По искоренувањето на „свинската чума“, операторите ќе може да извезуваат во ЕУ

Според минатогодишниот попис на свињарските фарми, евидентирани се вкупно 3.790 одгледувалишта со 133.400 свињи.

Агенцијата за ветеринарство, по искоренувањето на болеста и престанокот на вакцинирањето, до Светската организација за здравствена заштита на животните и официјално го достави досието за стекнување статус на „Земја слободна од класичната свинска чума“. По ова, ќе може слободно да се извезуваaт живи свињи, свинско месо и нивни производи на европскиот пазар.

Во земјава има 13 оператори со храна кои се регистрирани за извоз во Европската Унија, а одобренијата да се занимаваат со оваа дејност, од европските власти им се издадени во последните 2 години.

Според минатогодишниот попис на свињарските фарми, евидентирани се вкупно 3.790 одгледувалишта со 133.400 свињи.

Во периодот 2008-2018, просечното годишно производство на свинско месо е 9,37 илјади тони. Проценето е дека околу 90 отсто од домашните потреби за сурово свинско месо се покриени со домашното производство, но македонската месна индустрија за своите потреби целосно увезува замрзнато свинско месо. Главните пазари од кои се увезува свинското месо се ЕУ (62 отсто), Бразил (11 отсто) и Полска (4 отсто).

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!