VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Покана за порибување на акумулацијата “Стрежево”

ЈП “Стрежево”- Битола, ќе изврши порибување на Акумулацијата Стрежево со подмладок од крап и пастрмка

ЈП “Стрежево”- Битола ги поканува граѓаните, претставниците на медиумите и на спортско - риболовните здруженија на 22 јуни 2020 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот, да присуствуваат на порибувањето на акумулацијата “Стрежево”, во организација на концесионерот, ЈП “Стрежево” - Битола.

Претпријатието ќе ги превземе сите мерки за почитување на препораките за заштита на безбедноста и здравјето како на вработените така и на сите граѓани кои ќе присуствуваат на настанот.

ЈП “Стрежево”- Битола ќе изврши порибување на акумулацијата “Стрежево” со сопствени средства, со подмладок од крап и пастрмка.
Порибувањето ќе се реализира на локација брана “Стрежево” (крајбрежниот појас во близина на Командната зграда и Шахтниот преливник на акумулацијата “Стрежево”).

Порибувањето ќе се реализира согласно Законот за рибарство и аквакултура, риболовната основа, договорот за концесија и годишниот план за заштита и стопанисување со рибниот фонд во акумулацијата “Стрежево” за 2020 година.

извор: ЈП “Стрежево”- Битола

А. Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!