VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Паметни села, што е тоа?

Во последно време се повеќе се зборува за „паметни села“, „интелегентни технологии“ и „дигитален аграр“, но за повеќето, овие поими се само зборови- апстрактни и неразбирливи

Со усвојувањето на политиките и стратегијата на Европската Унија, и во Македонија почна да се зборува за нови и модерни концепти за развој на земјоделието. Владата и релевантните инстутуции, подолго време подготвуваат нови стратегии за воведување на интернет тенологијата во овој сектор, со кои би се намалиле трошоците на производството, а загубите би се свеле на минимум. Иако во Европа на големо се расправа за развојот на дигиталните села, кај нас интернет технологијата е мислена именка. Ретко кој индивидуален земјоделец знае што е компјутер и кои се неговите придобивки, а модерни технологигии користат само некои од поголемите комбинати.
Институционалниот развој на идејата за „интелигентно земјоделство“ започнал со одговорот на прашањето-што се тоа паметни села? Дефиницијата ја разработила Европската мрежа за рурален развој и според неа „паметни села“ се рурални подрачја и селски заедници, кои се развиваат со здружување на сите свои сили и расположиви ресурси. Ова ја креира можноста за комбинирање на традиционалните и новите пракси, ставени во погон заедно со употребата на современите технологии. Клучниот патокоз на европскиот пристап за рурален развој, го преферира патот- од долу нагоре, односно локалните заедници се тие кои ги дефинираат своите потреби и го иницираат развојот во саканата насока.

Со анализа на локалните специфичности во земјоделскиот сектор на Балканот, се дошло до заклучок дека конкретната програма отвора безброј можности. Резултатот од ова би бил, раст на квалитетот на животот, но и зачувување на локалните вредности. Концептот на „паметни села“ ветува решавање на бројни социјални проблеми, како што е иселувањето, високата невработеност, слабата достапност кон образовната, здравствената и културната инфраструктура...
Кај нас, конкретно, паметните села би значеле надоградување на традиционалните земјоделски пракси со нови технолошки решенија. Кружната економија би подразбирала подобрување на економскиот учинок и рециклирање, или појасно, користење на секундарниот биоотпад за греење на шталите, енергија добиена од обновливи извори, употреба на современи информациски и информатички алатки.
Во опширната студија „Предвесници на промените: одржливо земјоделство како пат кон просперитетот на Западен Балкан“, нарачана од германската компанија „Хенрик-Бол“, се потенцира дека балканските села, иако структурно потполно запуштени и понатаму имаат огромен неискористен потенцијал, што може да создаде додадена вредност. Клучот е еколошко, наместо конвенционално земјоделство! Во идеално сценарио ова би значело искористување на сопствениот биоотпад за сопствени извори на енергија и со самото тоа зголемување на производството. Од овој аспект како особено успешно се покажало еколошкото полјоделство. Долгогодишните експерименти водени преку три децении во САД и Европа, покажуваат дека еколошкото полјоделство зависно од културата, акумулира од 12-300 отсто повеќе органски материи во почвата, отколку конвенционалното. Истовремено се осигурува долгогодишната одржливост на земјоделските приноси.

Поинаквата употреба на биомасата е уште еден важен сегмент. Спрема овој концепт, биомасата се произведува исклучиво од органски отпад што останува како резултат на земјоделското производство и производството на храна. Фокусот е во добивање на топлинска енергија која подоцна се користи за загревање на шталите, пластениците, сушарниците, но и за производство на електрична енергија за сопствени потреби.
Технологијата во корист на заедницата е уште една корисна придобивка од овој концепт. Новите информатички технологии можат да ја осигураат достапноста на информациите и податоците околу агрометеорологијата, начините и ризиците во производството, достапноста и цените на пазарите за одредени производи, што на земјоделците им се потребни за успешно производство. За овие идеи да станат реалност, сепак е потребен интерес од заедницата. Селата треба да станат пожелни места за живот и работа, првенствено за кадри кои поседуваат минимум информатичко знаење.

Благородна Абрашева Ноциќ

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!