VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Откупни центри во Ресен, Струмица и Скопје

Дистрибутивен центар во Ресен е потребен за да се надмине проблемот со складирање и чување на земјоделските производи, пред се јаболката што ќе доведе кон стандардизирано производство и комерцијализација на домашниот и меѓународниот пазар

По успешните преговори со Светска Банка за проектот Модернизација на земјоделството, во вредност од 46 милиони евра, Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, најавува изградба на два откупни центри за земјоделски производи. Тие ќе бидат лоцирани во Ресен и Струмица, а агрофуд - платформа е планирана во Скопје. Изградбата на совремнен откупно дистрибутивен центар во Ресен е потребен за да се надмине проблемот со складирање и чување на земјоделските производи, пред се јаболката што ќе доведе кон стандардизирано производство и комерцијализација на домашниот и меѓународниот пазар, додека пак, откупно дистрибутивниот центар во Струмица ќе се фокусира на главните култури произведени во регионот, како што се домати, зелка и пипер.

Откупно дистрибутивниот центар во Скопје, ќе допринесе кон подобрување на снабдувањето со безбедни и стандардизирани производи од свежа храна за потрошувачите во скопскиот регион.
За оваа цел министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, го посети откупно дистрибутивниот центар на Агроаломентате во Рим, Италија. Посетата на Агроаломентате е со цел да се преземат и осознаат добрите пракси како и работата на квалитетниот менаџмент кои придонесуваат оваа агрофуд платформа да биде една од најзначајните и најуспешните во Европа.

На средбата со менаџментот на Агроалиментаре било заклучено дека изградбата и менаџирањето на ваков тип на откупно дистрибутивен центар во Република Северна Македонија значително ќе допринесе за модернизирање и унапредување на земјоделството не само во државата туку и во целиот регион.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

© 2019 Cyber Green Market LLC