VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Одгледување на праз

Празот спаѓа во групата на двогодишни култури. Се одгледува претежно за берба во есенските денови. Се користи најповеќе поради големите нутритивни и лековити својства.

Празот најмногу е застапен во регионот на Општина Василево-Струмица, поточно село Градошорци. Почвените и климатските услови овозможуваат за одгледување на истиот при што се произведува доста квалитетен праз. Не спаѓа во култури кои барат висока технологија на производство.
Празот е најдобро да се одгледува во плодоред. За да се постигнат добри приноси и квалитетен производ, потребно е да се внимава на агротехничките мерки. Се наѓубрува со поголеми количества арско и минерално ѓубре. Пожелно е да се сади како втора култура и тоа по: салатата, спанаќот, грашокот, стрните жита. Лукот е растение кое бара претежно долги денови и при должина на денот од 10 до 12 часа ги формира листовите и луковицата. Оптимални потреби има во фаза на расадопроизводството. Не поднесува различна влажност на почвата во текот на вегетацијата.

Постојат домашни и увозни сорти на праз со кратко и долго стебло. Во текот на вегетацијата бара умерена клима а најдобро успева кога температурите се пониски, а тоа е есенскиот период кога температурата е помеѓу 15 и 20°С. Издржлив е на ниски температури, до -20°С.
Во текот на вегетацијата бара многу влага, па дури и до доцна есен. Како култура бара многу хранливи материи и затоа треба да се одгледува на доста плодни и структурни површини.

Најдобро е да се одгледува во плодоред. Се наѓубрува со поголеми количества арско и минерално ѓубре. Од минералните ѓубрива се употребуваат К|РК ѓубрива во сооднос 1:2:1. Азотот и фосфорот се внесуваат со подготовката на површината. Се прихранува 2-3 пати. Се одгледува со производство на расад. Потребно е површинскиот слој на почвата да биде добро обработен.

Сеидбата на расадот се врши во средината на март и на почетокот на април. На 1 м2 се сеат 8-10 грама семе. Семето се покрива со мешавина од плодна замја, дел од песок и дел од прегорено арско ѓубре. Расадот добро се вкоренува ако му се потскратат дел од коренчињата, а температурата во тој период треба да биде пониска и добро навлажнета.
Расадувањето се врши на крајот на јуни или почетокот на јули. Пожелно е да се сади како втора култура и тоа по: салатата, спанаќот, грашокот, стрните жита. Се расадува на растојание 20 х 20 или 25 х 15 см. По сеидбата на стално место веднаш треба да се залие со вода и така да се одржува во текот на целата сезона. Плевелите се уништуваат со окопување и по пат на употреба на хербициди. Првото прихранување е штом растенијата ќе се вкоренат, а второто е по 15-20 дена. Во текот на сезоната се заштитува претежно од болести, на пример, рѓа на листовите, ботритис, пламеница, против инсекти, претежно почвени и луковата мува.
Бербата се врши во есенскиот период, листовите кои се оштетени при бербата се отстрануваат, а врвовите на листовите и коренот се потскратуваат.
Доколку правилно се одгледува празот, приносите достигнуваат 30 – 50 т/ха.

Во исхраната се користи стеблото и листовите во текот на целата година. Во првата година образува доста силно, таканаречено лажно стебло, кај некои сорти високи и до 80 см, а во втората година височината може да достигне и до 2 м. На стеблото се формира крупна округла топка и цвет со светловиолетова боја кои најчесто се опрашуваат со инсекти, а потоа се формира доста ситно семе.

А.Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen