VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Свет

Недостигаат 215 милијарди евра за остварување на Зелениот план

Зелениот договор предвидува голем европски план за справување со климатските промени.

Европската Унија ќе претрпи најголеми промени во политиката од своето основање, при што речиси секој главен аспект на економијата треба да се преиспита во однос на климата и еколошката вонредна состојбаЦелите што треба да се достигнат до 2030 година се минимум 40% намалување на емисиите на стакленички гасови во споредба со нивото од 1990 година, учество на најмалку 32% обновливи извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија и најмалку 32,5% во заштеда на енергија.

Според податоците на „Еуростат“, емисиите на стакленички гасови помеѓу 1990 и 2017 година се намалени за 22% во ЕУ. Во 2017 година, Германија беше земја со најголеми емисии (21%), а Малта има најмала (0,1%).
Европа ќе треба да насочи 1-2% од својот годишен БДП кон зелената економија, вклучително и нова инфраструктура, јавни набавки, истражување и развој и индустриска препродажба.

Комисијата на ЕУ проценува дека се потребни дополнителни инвестиции за да се постигне целта на ЕУ што се однесуваат на климатски промени. Се предлага да се издвојат 45 милијарди евра годишно за периодот 2021-2027 година. Но, бидејќи сумата не е доволна за да се постигне целта, сите се прашуваат кој ќе ја плати сметката. Недостигот од 215 милијарди евра ќе треба да го надоместат придонесите од домаќинствата, корпорациите и пред сè националните влади.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen