VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Начин на производство на шумски јагоди

Една од најквалитетните сорти на шумски јагоди е сортата Регина, која е со потекло од Алпите.

Култивираните шумски јагоди треба да се засадат најрано во почетокот на пролетта, а најдоцна до крајот на јуни или во рана есен, со цел приносите во првата година да бидаш што поголеми. Втората година на одгледување ќе донесе полн род. Потребно е да се придржуваме кон технологијата на производство и да се користат исклучиво испитани средства за заштита. Нередовното наводнување и ѓубрење ќе го намали родот како и кај секоја друга култура. За добивање повисоки приноси препорачливо е да се постави 35—40% мрежа за засенчување, за насадот да биде под сенка. Мрежата ќе го намали сончевото зрачење и ќе ја намали температурата за 5-6 степени, а со тоа приносите се зголемуваат за 30-50% исто така со употребата на мрежа и со засенчувањето ќе се елиминира сушењето на садниците.
Најповолни услови за одгледување на култивирани шумски јагоди се ридско-планински предели преку 500m надморска височина, бидејќи при одгледување на култивирана шумска јагода на надморска височина под 300m се појавуваат вируси и инсекти кои се хранат од сокот од садниците. Култивираните шумски јагоди не е препорачливо да се одгледуваат во пластеници поради големиот број на штетници и вируси кои може да се појават.

Почвата треба да биде благо-кисела (5-6,5pH), плодни, растресите, пропустлива, а како преткултура најдобра е ливада или детелина. Пред да се ора, потребно е да се нанесе прегорено арско ѓубриво, потоа еднаш да се фрезира и површината треба да се испрска со раствор од 25л вода, 100гр. бор (органски инсектицид). Потоа површината се фрезира уште еднаш и се формираат фолии, се поставува систем за наводнување капка по капка и фолија преку земјиштето. Фолијата е потребно да има отвори околу 70mm. Најважно е садниците да не се затрупаат длабоко, односно вратот на коренот да остане над земјата. Потоа потребно е да се изврши фолијарна прихрана, која се врши 1-2 пати неделно.

Берба и складирање

Бербата на добро зрелите и квалитетни плодови се врши секои 3-5 дена во пластична гајба. Плодовите веднаш по собирањето со гајбата се ставаат во замрзнувач кој е наменет исклучиво за длабоко замрзнување на шумски јагоди. После 24 часа, замрзнатите плодови внимателно се ставаат во пластична кутија и повторно се враќа во замрзнувач за откуп.

А. Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!