VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

България

Над 1 млрд. лева държат родните земеделци в банките

Средният размер на депозитите в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" е около 46 хил. лв.

1,064 млрд. лв. държат земеделците в банките към края на първото тримесечие. Това показва статистика на Българската народна банка (БНБ) към 31 март 2020 г. Паричните средства в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" са разпределени в малко над 23 000 депозита, като средният размер на влоговете е около 46 хил. лв.
Авоарите на стопанствата са 4% от всички средства на нефинансовите предприятия от различните сектори на икономиката в банковата система.

Най-голям брой - 11 600, са малките депозити, на стойност под 1 000 лв. В най-крупните влогове - за повече от 1 млн. лв., са вложени около 40% от общите средства на сектора в банките. Те са общо 415 млн. лв., разпределени в 175 сметки

Както и в останалите икономически сектори, предпочитанията клонят към овърнайт инструментите, които дават възможност за повече гъвкавост, отколкото тези с договорен матуритет. 895 млн. лв. от средствата на земеделците, в над 21 000 депозита, са вложени в този тип сметки. 169 млн. лв. отлежават в близо 2 400 влога с договорен матуритет.

За последните 15 години средствата на земеделците, вложени в депозити, са нараснали над 8 пъти в номинално изражение. Към края на последното тримесечие на 2005 г. те са били близо 130 млн. лв., а средният размер на един влог - малко над 8 хил. лв. Увеличил се е и броят на депозитите в сектора, които тогава са били едва 15 600.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!