VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Летен Вргањ

Вргањот (Boletus edulis Bull.:Fr.) е печурка која буди најмногу интерес кај љубителите и собирачите на печурки. Има посебен сладок вкус, извонреден квалитет и хранливост. Може да се најде во периодот од месец јуни до месец ноември во листопадни и зимзелени шуми.

Опис на видот: Плодното тело се состои од шапка и од дршка. Хименофорот е составен од
цевчиња и се наоѓа на долната страна од шапката.

Шапката има пречник од 5 до 30 сантиметри или поголема. Полукружна е, потоа испупчена
и на крајот плосната, но никогаш вдлабната. Површината е светкава и малку леплива. Опсегот
на боите се движи од кремова, портокалово-црвена, розеникава до костенлива, па дури и потемна.

Цевчињата се 8 - 30 mm долги, имаат сунѓересто ткиво, прават каналче околу дршката и лесно се одвојуваат од месото на шапката. Во текот на растот цевчињата ја менуваат својата боја. Тие се прво бели потоа жолти и на крајот се зелени. Цевчињата завршуваат со пори (мали отвори) со иста боја кои стојат затворени подолг период, заоблени и аглести. Цевчињата и порите не ја менуваат бојата на притисок.

Дршка: 5 – 20 сантиметри висока, 2 – 7 сантиметри широка како буренце, потоа цилиндрична,
цврста, бела до светло-кафеавa со белузлава мрежа која е делумно видлива во горниот дел од дршката.

Месото е цврсто, а подоцна станува помеко, бело до белузлаво, со пријатен мирис (како орев)
со типичен вкус. Шапката не менува боја кога ќе се пресече.

Живеалиште: расте во шуми и е во микориза со дрвјата. Плодните тела се јавуваат на површината од земјата и растат поединечно или во групи.

Слични и сродни видови: Родот Boletus вклучува околу 20 видови од кои најпознати во
Македонија се: Boletus edulis, Boletus pinophilus, Boletus aereus и Boletus reticulatus. Boletus edulis лесно се заменува со овие видови. Сите тие имаат цевчиња и пори кои на почетокот се бели, потоа жолти и зелени на крајот. Имаат бела мрежа и не ја менуваат бојата на допир. Разликите се следниве:

- Boletus aereus има шапка со црна до чоколадно-кафеaвa боја, расте во дабови и костенови шуми. Тоа е вид од Европската црвена листа. Во Република Македонија е дел од Прелиминарната црвена листа на печурки и не треба да се собира.

- Boletus pinophilus има шапка со црвенокафеaвa или костенлива боја, бојата на работ на шапката е посветла. Најчесто расте под борови.

- Boletus reticulates живее во листопадни шуми, и има шапка со посветла до белузлава боја. На
суво време шапката испукува во ситни лушпи.

Делови кои се собираат: Плодното тело.

Време на собирање: јуни – ноември.

Алатки за собирање: Собирањето се врши рачно.

Метод на собирање: Се собираат со завртување со цел да се зачува мицелиумот неоштетен. Полека се завртуваат и внимателно се извлекуваат од почвата. Местото од кое е извлечено плодното тело се покрива со околниот супстрат. Собирајте здрави печурки, заедно со целата дршка. Особено се ценети печурки со пори и со шапки широки од 4 до 8 сантиметри. За собирање се употребуваат сламени кошници. На местото на собирање треба да се остават најмалку 20% недопрени печурки. Плодните тела не смеат да се собираат ниту да се сечат со нож. Не се собираат незрели, недоволно развиени (дијаметар на шапката помал од 2 сантиметри) или стари (кафеави или скоро црни листови), црвливи или примероци кои се наоѓаат во близина на сообраќајници или депонии.

Третман по собирањето: Се употребуваат во свежа состојба. Може да се сушат, саламурат, маринираат или да се замрзнуваат.

А. Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen