VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Колку чини најскапото вино во Македонија?

Според реномираниот Wine- seacher, најскапото вино во Македонија изнесува 74 долари или 66 евра или 4.100 денари. Станува збор за црвеното вино Chateau Kamnik Terroir Grand Reserva Vranec 2013, на винаријата Камник.

Виното е пијалок кој е дел од секојдневието на луѓето со години. Виното се произведува на различни начини. Луѓето одгледуваат различни видови на грозје, и поради тоа секогаш ќе има различни видови на вино. Денес во светот постојат речиси 5000 вински сорти на грозје.

Во Македонија се зголемува присуството на нови вински сорти грозје бидејќи од година во година се засадуваат најразлични интернационални сорти.

Вината се категоризираат во 5 основни групи. Тие се: црно вино (црвено вино), бело вино, розово вино, пенливо вино и десертско вино.

Најпопуларните сорти се: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Champagne.

Според реномираниот Wine- seacher, најскапото вино во Македонија изнесува 74 долари или 66 евра или 4.100 денари. Станува збор за црвеното вино Chateau Kamnik Terroir Grand Reserva Vranec 2013, на винаријата Камник.

извор: www.vinotika.mk

А. Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

© 2019 Cyber Green Market LLC