VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Како до лиценца за процена на тутун?

Полагањето на испитот за добивање на лиценца е планиран за 29-ти ноември во 11 часот, во Научниот институт за тутун во Прилеп.


Сите оние кои сакаат да добијат лиценца за процена на тутун и сродни производи, треба да поднесат барање и потребна документација најдоцна до 20-ти ноември во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Како што се наведува во соопштението од оваа институција, и според Законот за тутун, пред полагањето на испитот, кандидатите мора да посетуваат обуки и да добијат потврда за тоа од надлежниот Научен институт за тутун во Прилеп.
Теоретскиот и практичниот дел на обуките ќе се одржат на 25-ти и 26-ти ноември, со почеток во 10 часот, во просториите на Научниот институт во Прилеп. Полагањето на испитот за добивање на лиценца е планиран за 29-ти ноември во 11 часот, исто така во надлежниот институт во Прилеп. Испитот се полага пред комисија составена од Министерството за земјоделство.

Кандидатите заедно со барањето за полагање на испитот треба да приложат и други документи. Оние со соодветно образование доставуваат и копија од диплома за завршено високо, вишо, или сведителство за завршено средно образование од областа на технологијата за производство и обработка на тутун, а кандидатите без соодветно образование треба да достават потврда од фирмата за работно искуство во областа на технологијата за производство и обработка на тутун, или М1/М2 образец со податоци за работен стаж и тоа -две години за високо, три за вишо и четири за средно образование.
Право на лиценцирање имаат и производителите на тутун кои работат непрекинато во оваа дејност последните пет години, а не се со соодветно образование. Овие кандидати треба да приложат договори за производство и откуп на тутун или потврда од претпријатието со кое склучиле договор за откуп. Кандидатите мора да имаат завршено средно образование.

Барањето може да се најде на веб страницата на Министерството како прилог на ова соопштение (mzsv.gov.mk). Заинтересираните лица, најдоцна до 20 овој месец сите потребни документи треба да ги испратат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на адреса: улица „Аминта Трети“ бр. 2, 1000 Скопје, со назнака во горниот лев агол „за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун“.


Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen