VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Како да постигнете природно бистрење на виното?

На бистрењето влијаат различни фактори: температурата, кислородот, танинот и др.

Природното бистрење на виното се врши спонтано, без примена на вештачко бистрење, филтрирање и други начини. По бурната ферментација, а особено по тивката ферментација, започнува таложењето на разни ситни честици од лушпата, гроздинката, семките, клетките на истоштениот или изморениот квасец, како и винскиот камен, белковините и пектинските материи и друго. На овој начин виното постепено се бистри и стабилизира.

На бистрењето влијаат различни фактори: температурата, кислородот, танинот и друго. По тивката ферментација, постепеното намалување на температурата на младото вино го забрзува и позитивно се одразува врз бистрењето. Тоа се одвива побрзо. Со настапување на зимскиот период, постепено се снижува температурата во визбата и виното. Наглото намалување на температурата и разни потреси на садовите во кои се чува виното пречат врз нормалното бистрење на виното.

Грубите честички под сопствената тежина постепено паѓаат и се таложат на дното, при што повлекуваат и други честички. Винскиот квасец во стадиумот на гладување и одумирање, се таложи, повлекуваќи со себе други ситни апсорбирани честички и на тој начин се потпомага бистрењето.

Ниската температура и алкохолот го забрзуваат таложењето на винскиот камен, што претставува нестабилна состојка на виното.

Белковините и пектинските материи, под дејство на танинот и алкохолот, се згрутчуваат и постепено се таложат. Бојата се апсорбира за белковините и винскиот квасец и така се таложи.

Со природното бистрење на виното, кое достигнува и до 2 години, можеме да добиеме добра бистрина и задоволителна стабилност. Меѓутоа, пазарот бара стабилни и бистри вина, а интересот на производителите е што е можно поскоро да стигнат на пазарот, што го прави природното бистрење неприфатливо во модерното производство на вино. Освен тоа, чувањето и негата на вината кои се препуштени на природно бистрење е тешка и поврзана со голем број проблеми, со значителен ангажман на работа и ресурси.

Современата технологија на виното подразбира вршење на многу процедури кои со заедничко име се нарекуваат бистрење на виното. А под бистрење на виното се подразбира додавање на соодветни средства, кои може да се поделат на органски и минерални или растворливи и нерастворливи.

А.Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen