Македонија

Исплатени 88,6 милиони денари на 4.945 сточари кои имаат задржани женски јагниња и јариња

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информира сите фармери дека денеска е исплатена финансиската поддршка за задржано женско јагне и јаре.

Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски, појаснува дека на сметките на 3.179 сточари кои имаат задржано женско јагне, исплати 78.058. 400,00 денари а за 1.766 сточари со задржано женско јаре исплатени се 10.516. 100,00 денари. Вкупно за двете мерки а по Програма за 2019 година за сточарите со задржано женско јаре и јагне исплатени се близу 88,6 милиони денари.

Стaнува збор за исплата на средства од мерките 2.8 финансиска поддршка за задржано женско јагне и мерката 2.10 финансиска поддршка за задржано женско јаре по Програма за финансиска поддршка во земјоделството 2019.
Бабовски, појаснува дека со оваа мерка директно се влијае на окрупнување на стадата како и на зголемување на производство на млеко.

Праксата за навремена и неселективна исплата на субвенциите продолжува. Парите за земјоделски субвенции се исплаќаат во период кога на земјоделците и на сточарите средствата им се најпотребни, односно, пред почеток на новата реколта или ново рефинансирање на средствата за окрупнување или обнова на стадата.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC