Свет

Забранет увоз на овошје третирано со штетниот инсектицид

Земјите членки на Европската Унија се согласија да забранат увоз на овошје кое содржи траги од хлорпирифос.

Тоа е пестицид кој се смета за штетен за здравјето на луѓето, велат дипломатите од ЕУ.

Одлуката која е донесена од повеќето земји членки следи по забраната на самиот инсектицид во целиот блок.

После тримесечен преоден рок, секое увезено овошје со повеќе од најмалата количина пестицид која ќе може да влезе во траг ќе биде забрането за продажба во цела ЕУ.

Европскиот орган за безбедност на храна во август идентификуваше загриженост поради „можните генотоксични ефекти, како и невролошките ефекти за време на развојот“, поткрепени со податоци кои укажуваат на ефекти врз децата.

Хлорпирифос се користи од страна на земјоделците за да се спречи инсектите да ги оштетат производите. Трагите често се наоѓаат на увезените овошја како портокали или мандарини од земји како Германија, каде таа супстанца одамна е отстранета од пазарот.

А.Г.

© 2019 Cyber Green Market LLC