VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Свет

Европската комисија одобри дополнителна помош за земјоделците

Европската комисија воведе можност за исплата на средства во висина до 70% за директни плаќања и до 85% за поддршка во рамките на руралниот развој, за да им се помогне на земјоделците, со цел да се надминат потешкотиите предизвикани од ширењето на пандемијата од КОВИД-19.

Субвенциите ќе можат да се исплаќаат после спроведените административни контроли и пред да се извршат контролите на терен, а кои со овие уредби се дополнително поблаги поради отежнатото спроведуавње кое настана како последица од воведеното ограничување на движењето.

Опишаните измени се во склад со предлозите на Министерствата за земјоделство доставени до Европската комисија на 16 март, како и заедничкиот предлог на државите членки кои Хрватска како претседател на Советот на Евроспката унија ги подготви за Европската комисија после видео конференцијата на минситрите за земјоделство одржана на 25 март.

Потсетуваме дека Европската комисија веќе има усвоено пакет мерки за помош во рибарството и аквакултурата, кои вклучуваат поддршка за привремен престанок на работните активности и компензација за одгледувачите на слатководни и морски риби и школки поради привремената суспензија или намалувањето на производството.

Се очекува во наредниот период Европската комисија да превземе и дополнителни чекори со цел да им се помогне на производителите согласно барањата на Хрватска и другите држави членки на Европската унија, за да се задржи и поттикне земјоделското производство и да се спречат пореметувањата во снабдување со храна.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen