VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

June 11, 2020, 7:38:31 AM
България

ЕК: Фермери, променете се доброволно

Европейското земеделие мина теста - то е способно да гарантира продоволствена сигурност, но проблемите остават

Стратегията за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“, които са призвани да въведат екологични промени в селското стопанство, са добра посока за развитие, смята еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски и допълва, че Европейската комисия (ЕК) ще насърчи земеделските производители да направят промените доброволно, а не поради принуда, пише SadyOgrady.
Преди седмица Войчеховски обсъди предложенията за стратегиите на ЕС, които бяха представени пред обществото на 20 май, с членовете на Европейския парламент от Комисията по околна среда.

Сред плановете на комисията е да се намали с 50% употребата на химически пестициди и антибиотици в животновъдството до 2030 г., както и 25% от обработваемите земи да са под биологично земеделие.

Cyber Green Market News

Част от селското стопанство вече не е устойчива. Това носи негативи както за качеството на храните, така и за безопасността им. Отговорът на проблема е стратегията „От фермата до трапезата“, която цели устойчиво производство на храни. На свой ред Стратегията за биологично разнообразие има за цел да промени земеделието по начин, който е по-екологичен, опазва климата и е по-хуманен към животните.

Войчеховски посочи, че по време на коронавирусната криза селското стопанство е преминало изпитанието. Европа е показала, че разполага с продоволствена сигурност. Въпреки този успех ЕК признава проблемите на селското стопанство на ЕС. Едно от тях е изчезването на малки ферми. Според статистиката на Европейската сметна палата на ден затварят по хиляда ферми.
Фермерското съсловие продължава да застарява. Трудно е да се насърчат младите хора да станат земеделски производители. Паралелно тече процесът на индустриализация на селското стопанство. Доста ферми се превръщат в промишлени предприятия.

По думите на Войчеховски 50% от обработваемата земя на ЕС се намира в ръцете на 3% от собствениците.

И настоящата криза, и предишните показаха, че най-силно засегнати е предимно интензивното и концентрираното селско стопанство. Това е така, тъй като то е зависимо от предлагането на фуражи, експортните пазари и др.

Еврокомисарят допълни, че може да се постигне много чрез съкращаване на пътя от фермата до трапезата, подобряване на хуманното отношение към животните и развитието на биологични ферми.

Те обаче изискват инвестиции. Трябва да се действа заедно със земеделските производители, а не срещу тях. Трябва да се насърчават и възнаграждават добрите практики, категоричен е Войчеховски.

Според него не си струва селското стопанство на ЕС да участва в надпреварата за възможно най-голямото и евтино производство. Вместо това той посочи, че конкурентоспособността трябва да се гради върху качествена, устойчива, здравословна продукция и по-добро използване на малки и средни семейни стопанства.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259