VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

June 2, 2020, 8:02:41 AM
Бългаия

Доказано: Говеда, прасета и птици са неуязвими за коронавируса

Има единични случаи на предадена зараза от COVID-19 от хора на норки, котки и кучета, съобщиха от Европейската комисия

Говедата, прасетата и птиците не се заразяват с коронавируса COVID-19, известен също със съкращението SARS-CoV-2.
Това гласи документ с въпроси и отговори на главна дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" на Европейската комисия, публикуван на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Стандартите в европейското животновъдство значително редуцират риска от пренасяне на патогени. Високите нива на биосигурност във фермите, значително биха намалили шанса за потенциално излагане на селскостопанските животни към който и да е зоонотичен агент, смятат от ЕК.

Заразата обаче е засечена, макар и в единични случаи, при норки, отглеждани за кожи в Нидерландия. Има голяма вероятност те да са били заразени от гледачите или фермерите, но досега няма доказателства за предаване на вируса от норки на хора. В момента се извършват допълнителни проучвания по въпроса.

Cyber Green Market News

Норките споделят едно семейство с порчетата и експериментално заразяване доказва уязвимостта на порчетата към болестта. Данните сочат, че редица животински видове - котки, тигри, лъвове, порчета, норки и в ниска степен кучета, са уязвими на SARS-CoV-2.

Информацията на терен показва, че във всички случаи тези животни са заразени от хора със SARS-CoV-2 или болни от COVID-19. Позовавайки се на дадената информация, не съществува научно оправдаване за предприемане на допълнителни хигиенни мерки в зоопарковете и фермите за кожи, в това число и ферми за норки.

Като превантивна мярка носенето на предпазни средства се препоръчва за работещите в зоопарка или фермата за кожи, които са част от уязвимите групи или са с висок риск за заразяване.

До момента няма ясни доказателства за преноса на SARS-CoV-2 на животни чрез фуража или човешката храна, пише още в документа. Както при продуктите за човешка консумация, така и при докосване и работа с храна за животни, шансовете за зараза са незначителни.

За момента няма оправдана причина домашните любимци и другите домашни животни да се тестват лабораторно за SARS-CoV-2, твърдят още от ГД "Здравеопазване и безопасност на храните". Тестването на болни животни ще се сведе само до научните изследвания на вируса. То може да се препоръча по изключение при доказано болен от COVID-19 в същото домакинство или стопанство.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259