Македонија

Да се вакцинираат живината и гулабите против болеста Њукастел

Болеста не е зооноза, односно од неа човекот не може да заболи, но, е високосмртоносна за живината и предизвикува големи економски штети во живинарството, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство

Одгледувачите на живина на целата територија на државава да ја исполнат законската обврска и согласно Годишната наредба за здравствена заштита на животните, да се обратат до најблиското ветеринарно друштво и да ја вакцинираат живината и гулабите против болеста Њукастел. апелираат од Агенцијата за рана и ветеринарство.

Болеста не е зооноза, односно од неа човекот не може да заболи, но, е високосмртоносна за живината и предизвикува големи економски штети во живинарството.

Вирусот на оваа болест беше лабораториски потврден во почетокот на месец април во одгледувалиште за бројлери во скопската општина Гази Баба, по што Агенцијата за храна и ветеринарство донесе решение за спроведување на сет безбедносни мерки за спречување на ширењето на болеста. Заради заштита од евентуално ширење на вирусот преку месото, од пазарот повлечени и уништени беа количните месо кои пред детектирањето на болеста биле дистрибуирани во продажба.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC