VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Во декември можност за нови инвестиции од ИПАРД

Во наредниот период а со цел поголема информираност на заинтересираните страни, тимови од Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, од Агенцијата за финансика поддршка во земјоделството и руралниот развој, и од АПРЗ, ќе оддржат ИПАРД инфо денови и работилници, на кои сите заинтересирани ќе можат да се информираат и да поставуваат конкретни прашања за можностите и начинот за искористување на овие средства.

Во втората половина на декември оваа година ќе биде објавен јавниот повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петта компонента на ИПАРД програмата. Дотогаш сите заинтересирани субјекти треба да ги подготват потребните документи. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руарален развој информираат дека станува збор за мерка 3 –„Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, информира дека со помош на средствата од оваа мерка ќе може да се реализираат инвестиции за преработка и производство на : млеко и млечни производи, месо и месни производи ( вклучувајќи и јајца, живина), овошје и зеленчук ( вклучувајќи печурки, компири и илегуминозни култури),житарици, млечни продукти и скроб, зеленчукови производи, масла и маснотии од животни, шира, вино и оцет.

Преку мерката 3„Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи“, ќе може да се набават машини, опрема за преработка на земјоделски производи( од растително и животинско потекло), како и да градат нови или реконструираат постоечки објекти за преработувачки капацитети, а со цел унапредување на домашниот агро – сектор и достигнување на ЕУ стандардите. Деталите за Јавниот повик 02/2019, ќе бидат објавени дополнително, поточно втората половина на декември а огласот ќе трае најмалку 45 дена од денот на објавување на Јавниот повик во дневните весници. Сите кои сакаат да аплицират за добивање на средства од ИПАРД 2 програмата, ќе треба да ја подготват потребната документација и откако ќе биде објавен повикот да поднесат барања.

Апликациите мора да бидат целосно комплетни. Во наредниот период а со цел поголема информираност на заинтересираните страни, тимови од Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, од Агенцијата за финансика поддршка во земјоделството и руралниот развој, и од АПРЗ, ќе оддржат ИПАРД инфо денови и работилници на кои сите заинтересирани ќе можат да се информираат и да поставуваат конкретни прашања за можностите и начинот за искористување на овие средства. Со користење на европските средства од петтата компонента на инструментот за предпристапна помош се унапредува и осовременува домашниот агро – сектор, а со тоа се овозможува зголемено производство, квалитет, како и пласман на домашните земјоделски производи во странство.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!