VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Безбедноста на храната заедничка одговорност

Агенцијата за храна и ветеринарство се приклучи на глобалната иницијатива за одбележување на 7 јуни - Светски ден на безбедна храна, кој минатата година за прв пат го востанови Организацијата на Обединетите Нации. Целта на иницијативата е подигнување на јавната свест за безбедноста на храната и информирање на јавноста за важноста од превенирање и управување со ризиците поврзани со неа, унапредување на здравјето на граѓаните, економскиот просперитет, развојот на земјоделството и пазарите.

Под мотото „Безбедноста на храната заедничка одговорност, АХВ се приклучи кон глобалната иницијатива за безбедна храна востановена од Обединетите Нации. Во услови на вонредна состојба поради пандемијата со вирусот КОВИД 19 во земјава, од почетокот на епидемијата, без никаков застој во работењето, се реализираат активностите од сите програми од областа на безбедноста на храната и здравствената заштита на животните. Засилени се и инспекциските контроли како еден од приоритетите за грижа за здравјето на граѓаните и во услови на прогласена пандемија, кога граѓаните и операторите со храна функционираат во нови, досега непознати услови за живеење, но и за производство и трговија со храна, се вели во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Инспекторите за храна и официјалните ветеринари на Агенцијата за храна и ветеринарство досега спроведоа повеќе од 14.700 инспекциски контроли, при што како најчести недоследности се утврдени оние кои се однесуваат на неодржувањето на хигиената во објектите, неводење на записи согласно HACCP плановите за контрола на критичните контролни точки и неспроведување на мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Потврда на функционалноста на интегрираниот систем за контрола на безбедноста на храната на Агенцијата за храна и ветеринарство е фактот дека веќе 18 месеци не се евидентирани случаи на труења со храна.

Со цел заштита на здравјето на граѓаните и подигнување на безбедноста на храната на повисоко ниво и во услови на пандемија, Агенцијата за храна и ветеринарство донесе и сет на препораки за реализација на активностите од областа на безбедноста на храната и здравствената заштитана животните. Пандемијата наметна измени на правилата за транспорт и трговија со храна и живи животни поради што беа донесени процедури за транспорт на стоки во меѓународниот и внатрешниот превоз. Како одговорна институција креиравме и препораки за граѓаните за безбедно пазарење во маркетите, за зголемување на безбедноста при подготовката на храна во домовите, како и за зголемување на безбедносните мерки во капацитетите за производство, преработка на храна, трговијата и угостителството.

Безбедноста на храната е грижа на сите вклучени во системот, почнувајќи од државата и институциите, операторите со храна и самите потрошувачи. Според Светската здравствена организација повеќе од 600 милиони луѓе се разболуваат, а 420 илјади умираат секоја година од небезбедна храна, загадена со бактерии, вируси, паразити, токсини или хемикалии.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen