VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

June 19, 2020, 6:59:01 AM
Македонија

Бабовски: Ни треба домашно производство на риба

Со доделување на средствата од Програмата за рибарство и аквакултура директно ќе влијаеме за развој и модернизација на домашните претпријатија со што ќе се овозможи домашно производство на риба, но и содавање на порибителен материјал, рече Николче Бабовски, директор на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), Николче Бабовски и раководителот на подрачната единица на МЗШВ – Битола, Методија Илиевски, при посетата на Ј.П "Стрежево"разговараа за модернизација и помош на домашните претпријатија од областа на аквакултурата.

Во фокусот на средбата биле актуелните новости околу Програмата за финансиска поддршка во рибарство и аквакултура – инвестиции во аквакултурата и набавка на порибителен материјал. Директорот, Бабовски посочил дека средствата од Програмата за рибарство и аквакултура како и досега ќе бидат насочени во развој на рибарството.

Cyber Green Market News

„Со доделување на средствата од Програмата за рибарство и аквакултура директно ќе влијаеме за развој и модернизација на домашните претпријатија со што ќе се овозможи домашно производство на риба, но и содавање на порибителен материјал. Со помошта на овие капацитети директно влијаеме и врз цената на свежата риба за домашниот пазар. АФПЗРР, заедно со МЗШВ ќе продолжат да креираат мерки кои ќе носат развој на домашниот агро сектор. Со развој на земјоделството овозможуваме производство на домашни земјоделски производи. “ – истакнал Бабовски.
На средбата станало збор и за состојбите во македонското земјоделство како и јакнењето на капацитетите и можностите за продлабочување на заедничката соработка помеѓу двете институции.

-Ja изразувам мојата благодарност за постојанта поддршка од АФПЗРР и сум особено задоволен од досегашната меѓусебна соработка. Сметам дека доделените средства од страна на агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој делуваат мотивирачки за развој на дејноста рибарство и аквакултура и ќе бидат дополнителен поттик во иднина. изјави по средбата директорот на ЈП “Стрежево од Битола, Методија Граматковски.
На средбата биле истакнати и предлози и сугестии кои ќе бидат во насока за дополнително унапредување на рибарството и аквакултурата во нашата земја,.


Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

This Testimonial is related to:

JOSIE LANE

Art Director

This Testimonial is related to:
Date Created
Country

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.