VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

December 4, 2019, 7:00:12 AM
Македонија

Ќе се враќа персоналецот на замјоделците

Осумдесет милиони денари за персонален данок што биле задржувани од страна на откупните центри во текот на ланската година, ќе легнат на сметките на 17 илијади земјоделци.

Од следната недела Управата за јавни приходи ќе исплаќа поврат на персоланиот данок. Со оваа мерка сите оние лица на кои земјоделството им е основна дејност, а оствариле приход во 2018 година, не поголем од еден милион денари, ќе ги добијат средствата од персоналниот данок најдоцна до Нова Година, соопштуваат од УЈП.

Cyber Green Market News

Досега земјоделците беа ослободувани од плаќање на оваа давачка, но годинава наместо ослободување се врши поврат на задржаните 2 отсто при откуп на сите земјоделски производи.
Условот УЈП да ја изврши исплатата на персоналецот е земјоделецот да нема други приходи.

Земјоделците кои имаат приходи во текот на годината од над милион денари, задолжително ќе мора да се регистрираат како индивидуални земјоделци, трговец поединец или како правно лице. Доколку приходите надминуваат два милиони денари тогаш земјоделците ќе мора да се регистрираат и како ДДВ обврзници. Во министерството за земјоделство сметаат дека прагот од милион денари за пререгистрација, во иднина ќе треба да се помести на 2 милиони денари.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259