VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Ќе се враќа персоналецот на замјоделците

Осумдесет милиони денари за персонален данок што биле задржувани од страна на откупните центри во текот на ланската година, ќе легнат на сметките на 17 илијади земјоделци.

Од следната недела Управата за јавни приходи ќе исплаќа поврат на персоланиот данок. Со оваа мерка сите оние лица на кои земјоделството им е основна дејност, а оствариле приход во 2018 година, не поголем од еден милион денари, ќе ги добијат средствата од персоналниот данок најдоцна до Нова Година, соопштуваат од УЈП.

Досега земјоделците беа ослободувани од плаќање на оваа давачка, но годинава наместо ослободување се врши поврат на задржаните 2 отсто при откуп на сите земјоделски производи.
Условот УЈП да ја изврши исплатата на персоналецот е земјоделецот да нема други приходи.

Земјоделците кои имаат приходи во текот на годината од над милион денари, задолжително ќе мора да се регистрираат како индивидуални земјоделци, трговец поединец или како правно лице. Доколку приходите надминуваат два милиони денари тогаш земјоделците ќе мора да се регистрираат и како ДДВ обврзници. Во министерството за земјоделство сметаат дека прагот од милион денари за пререгистрација, во иднина ќе треба да се помести на 2 милиони денари.

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!